ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงใต้ พบปะผู้นำศาสนา 4 จังหวัด หารือติดตามสถานการณ์โควิดระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงใต้ พบปะผู้นำศาสนา 4 จังหวัด หารือติดตามสถานการณ์โควิดระบาดในพื้นที่จังห…

Read More

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูจูหลิง ปงกันมูล” จังหวัดเชียงราย

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา “ครูจูหล…

Read More

พลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เดินทางไปเยี่ยมโครงการ โคก หนอง นา อินทรีย์วิถีพุทธ จังหวัดพิจิตร*

พลตรี วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แทน แม่ทั…

Read More

แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มอบเครื่องอบใบยาและเครื่องผลิตยาฟ้าทะลายโจร

แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มอบเครื่องอบใบยาและเครื่อง…

Read More

ศรีสะเกษ 2 ยุทธการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดกว่า 60,000 เม็ด รอง ผบช.ภาค 3 เผยเดือนเดียวจับยาบ้าได้ร่วม 8 ล้านเม็ดแล้ว (มีคลิป)

ศรีสะเกษ 2 ยุทธการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดกว่า 60,000 เม็ด รอง ผบช.ภาค 3 เผยเดือนเดียวจับยา…

Read More