ศอ.บต. ร่วมกับ สช. และ สพฐ. ประชุมหารือเพื่อยกระดับส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศอ.บต. ร่วมกับ สช. และ สพฐ. ประชุมหารือเพื่อยกระดับส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ในพื้…

Read More

พิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดพิธีถวายอาศิรวาท ราชสดุดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสครบรอบ 121 ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพ

พิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดพิธีถวายอาศิรวาท ราชสดุดีแด่สมเด็จพระศรีนค…

Read More

จังหวัดสงขลาแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เร่งการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย และเข้มงวดหลักเกณฑ์ในการเปิดภาคเรียน

จังหวัดสงขลาแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เร่งการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย …

Read More

ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด – 19 มอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล มูลค่า 3.5 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลสงขลา เพื่อใช้ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อในปอด ช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด -19

20 ต.ค. 64 – ปตท.สผ. ร่วมใจสู้โควิด – 19 มอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัล มูลค่า 3.5 ล้…

Read More

นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. ครั้งที่ 17

นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาร…

Read More