ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และข้าราชการ สังกัด ศอ.บต. ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และข้าราชการ สังกัด ศอ.บต. ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช น้อมรำล…

Read More

ศรีสะเกษ ศิษย์หลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินต้นบุญบูชาคุณหลวงปู่สรวง สมทบทุนสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ศิษย์หลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินต้นบุญบูชาคุณหลวงปู่สรวง สมท…

Read More