ศรีสะเกษ น้ำป่าล้น 14 อ่างทะลักท่วมไร่นาบ้านเรือนชาวบ้าน 7 อำเภอ เขื่อนราษีไศลชักธงแดงเตือนระวังน้ำท่วมสูง (มีคลิป)

ศรีสะเกษ น้ำป่าล้น 14 อ่างทะลักท่วมไร่นาบ้านเรือนชาวบ้าน 7 อำเภอ เขื่อนราษีไศลชักธงแดงเตือ…

Read More

สตูล ตำรวจน้ำสตูลจัดกิจกรรมตามโครงการน้อมสำนึกถึงพระเมตา ตามรอยสมเด็จย่ากับตำรวจน้ำไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 121 ปี ประจำปี 2564 (มีคลิป)

สตูล ตำรวจน้ำสตูลจัดกิจกรรมตามโครงการน้อมสำนึกถึงพระเมตา ตามรอยสมเด็จย่ากับตำรวจน้ำไทย เฉล…

Read More

ศรีสะเกษ ปรางค์กู่เปิดสะพานปันสุขเป็นที่ทำบุญตักบาตรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมตลาดนัดชุมชน

ศรีสะเกษ ปรางค์กู่เปิดสะพานปันสุขเป็นที่ทำบุญตักบาตรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรม…

Read More

ผบ.ฉก.นราธิวาส ลาดตระเวนทางน้ำ ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน ตามแผนงานโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย

ผบ.ฉก.นราธิวาส ลาดตระเวนทางน้ำ ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชาย…

Read More