สถานการณ์โควิด 19 จชต. ยังทรงตัว ติด 4 ใน 7 จังหวัดแดงเข้ม ผู้บริหาร ศอ.บต. เผย มีสถานศึกษา 94 แห่งจัดเป็นสถานกักกัน ห่วง เปิดเรียนเดือน พ.ย. นี้

สถานการณ์โควิด 19 จชต. ยังทรงตัว ติด 4 ใน 7 จังหวัดแดงเข้ม ผู้บริหาร ศอ.บต. เผย มีสถานศึกษ…

Read More

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไป #จังหวัดอุทัยานี หนึ่งในมุดหมายปลายทางคือวัดจันทาราม ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่เลื่องชื่อในด้านความงดงาม ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ“#วิหารแก้ว100เมตร” ที่ตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆ ทั้งวิหาร ทำให้ดูแวววับจับตา วิจิตรงดงามยิ่งนัก

นักท่องเที่ยวที่เดินทางไป #จังหวัดอุทัยานี หนึ่งในมุดหมายปลายทางคือวัดจันทาราม ซึ่งวัดแห่ง…

Read More

พิษณุโลก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ร่วมส่งน้องคนเล็กกลับภูมิลำ เนา”

พิษณุโลก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำผู้บังคับบัญชา และกำลังพล ร่วมส่งน้องคนเล็กกลับภูมิ…

Read More

นิพนธ์ เผย ได้ยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่งป.ป.ชและกระทรวงมหาดไทยที่ปลดจากตำแหน่งนายกอบจ.แล้ว เพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นิพนธ์ เผย ได้ยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่งป.ป.ชและกระทรวงมหาดไทยที่ปลดจากตำแหน่งนายกอบจ.แล้ว เพรา…

Read More

ศรีสะเกษ พร้อมเปิดผามออีแดงให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปรับพลังสุริยะ 3 แผ่นดิน ลาว กัมพูชา ไทย ผู้ว่าฯประกาศลั่น หนาวนี้ศรีสะเกษพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ (มีคลิป)

ศรีสะเกษ พร้อมเปิดผามออีแดงให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปรับพลังสุริยะ 3 แผ่นดิน ลาว กัมพูชา ไทย ผ…

Read More