ผวจ.สุโขทัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ ๒ วันแรก พร้อมกำชับป้องกันโควิด-๑๙ จริงจังและต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ …

Read More

ศรีสะเกษ เปิดเรียนวันแรก ธเนศ เครือรัตน์ ขอให้นักเรียนไปบอกพ่อแม่ ญาติพี่น้องไปฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ขณะที่ ผอ.ร.ร.เผย จัดเรียนสลับชาย-หญิง แต่ละวัน ปฏิบัติตามมาตรากระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (มีคลิป)

ศรีสะเกษ เปิดเรียนวันแรก ธเนศ เครือรัตน์ ขอให้นักเรียนไปบอกพ่อแม่ ญาติพี่น้องไปฉีดวัคซีนต้…

Read More

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติลงพื้นที่ จชต. เดินหน้าสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติลงพื้นที่ จชต. เดินหน้าสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการขับ…

Read More

จังหวัดนราธิวาส ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 2566

จังหวัดนราธิวาส ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 2566 &nbs…

Read More

สตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (มีคลิป)

สตูล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนงานพัฒน…

Read More