พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะ และเครื่องจักรกล พร้อมให้โอวาทแก่ จนท.ออกปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะ และเครื่องจักรกล พร้อมให้โอวาทแก่ จนท.ออกปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการ…

Read More

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมพระราชทานผ้าไตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่า…

Read More

โครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โม เดล

โครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โม เดล วัน…

Read More

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร ใหญ่ที่สุดในโลก! จ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ว กฟผ. จ่อลุยต่อ 15 โครงการทั่วประเทศ โชว์ศักยภาพผู้นำพลังงานสะอาดรับเทรนด์โลก

โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร ใหญ่ที่สุดในโลก! จ่ายไฟเชิงพาณิชย์แล้ว กฟผ. จ่อลุยต่อ…

Read More