พิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ROAD SHOW 2021

พิษณุโลก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ROAD SHOW 2021 &nbsp…

Read More

ศรีสะเกษ น้ำทะลักท่วมไร่หอมแดงยางชุมน้อยเสียหายยับกว่า 2,000 ไร่ค่ากว่า 100 ล้านบาท เกษตรกรต้องช่วยกันเก็บหอมแดงก่อนกำหนดเพื่อไม่ให้เน่าตายหมด (มีคลิป)

ศรีสะเกษ น้ำทะลักท่วมไร่หอมแดงยางชุมน้อยเสียหายยับกว่า 2,000 ไร่ค่ากว่า 100 ล้านบาท เกษตรก…

Read More

“กูเฮง” ส.ส.นราธิวาส ขอให้สร้างสะพานเชื่อมหมู่บ้าน อ.จะแนะ-อ.ระแงะ และให้แก้ปัญหาวัคซีนไม่เพียงพอในบางอำเภอของ จ.นราธิวาส

“กูเฮง” ส.ส.นราธิวาส ขอให้สร้างสะพานเชื่อมหมู่บ้าน อ.จะแนะ-อ.ระแงะ และให้แก้ปัญหาวัคซีนไม่…

Read More

พิษณุโลก มทบ.39 Big Cleaning Day โรงเรียนวัดจุฬามณี หลังประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมเปิดภาคเรียนแบบ ON – SITE

พิษณุโลก มทบ.39 Big Cleaning Day โรงเรียนวัดจุฬามณี หลังประสบเหตุอัคคีภัย พร้อมเปิดภาคเรีย…

Read More