อบจ.พิษณุโลก ร่วมถวายผ้าป่าสนับสนุนโครงการ “กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมถวายผ้าป่าสนับสนุนโครงการ “กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย”   วั…

Read More

“นิพนธ์” ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง มท. -มอบและติดตามนโยบายรัฐบาล ปี65

“นิพนธ์” ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง มท. -มอบและติดตามนโยบายรัฐบาล ปี65 กำชั…

Read More

พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(4) พร้อมด้วย รอง ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต.และคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการ ชคต.

พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(4) พร้อมด้วย รอง ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต.และคณะไ…

Read More

อบจ.สงขลาร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 4 และทุกภาคส่วน ขุดลอก 2 คลองใหญ่ เตรียมรับมือฤดูน้ำหลาก

อบจ.สงขลาร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 4 และทุกภาคส่วน ขุดลอก 2 คลองใหญ่ เตรียมรับมือฤดูน้ำหลาก &nb…

Read More