“สมมุติ” ส.ส.ปัตตานี หารือเรื่องการจัดการศพมุสลิมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ให้รัฐปฏิบัติตามแนวทางอิสลามอย่างถูกต้อง

การกระชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ สมาชิกสภาผ…

Read More

นิพนธ์ ชู ปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตร กระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ เสริมแรงภาคการท่องเที่ยว ช่วยพยุงเศรษฐกิจหลังโควิดฯ ในเวทีมอบนโยบายการเสนองบประมาณ ปี66 ของกลุ่มจ.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(สงขลา นครศรีฯ และพัทลุง) (มีคลิป)

นิพนธ์ ชู ปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตร กระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ เสริมแรงภาคการท่องเที่ยว ช่วยพยุ…

Read More

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญที่พักสงฆ์สมชายประชาสรรค์ (บ้านโนนดู่) ได้เงิน 390,999 บาท (มีคลิป)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญที่พักสงฆ์สมชายประช…

Read More

พลเอกประวิตร” ลงใต้ตรวจติดตามงานด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคง พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เทพา สงขลา

พลเอกประวิตร” ลงใต้ตรวจติดตามงานด้านการพัฒนาและด้านความมั่นคง พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อ…

Read More

บัณฑิตอาสา เจ้าหน้าที่ เครือข่าย ศอ.บต. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในหมู่บ้าน

บัณฑิตอาสา เจ้าหน้าที่ เครือข่าย ศอ.บต. ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกต่อเนื่อง เชิญชวนพี่น้องประชา…

Read More