เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ปลายเดือนพฤศจิกายน 64 นี้ ด้านแพทย์ระบุ ผู้แสวงบุญต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ทางการซาอุฯ กำหนด อย่างเคร่งครัด ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ปลายเดือนพฤศจิกายน 64 นี้ …

Read More

ผวจ.สุโขทัย ตรวจติดตามความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ วิถีใหม่ ปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เ…

Read More

ผวจ.พิจิตร ร่วม ผช.รมต.เกษตรฯ และ ธ.ก.ส. ทำพิธีมอบเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ผวจ.พิจิตร ร่วม ผช.รมต.เกษตรฯ และ ธ.ก.ส. ทำพิธีมอบเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้า…

Read More

กฟผ. ชวนคนไทยท่องโลกพลังงานไฟฟ้าง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว เปิดตัวเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. โฉมใหม่ และนิทรรศการเสมือนจริง 360 องศา

ฉบับที่ 170 / 2564 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กฟผ. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด เปิดต…

Read More

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. ครั้งที่ 19

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. ครั้งที่ 19 เมื่อเ…

Read More