พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผบ.มทบ.41/ผอ.ศบภ.มทบ.41 ลงพื้นที่และมอบสิ่งของยังชีพให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย (มีคลิป)

พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผบ.มทบ.41/ผอ.ศบภ.มทบ.41 ลงพื้นที่และมอบสิ่งของยังชีพให้พี่น้องประ…

Read More

ประชุมหน่วยขึ้น กอ.รมน.ภาค 4  สน. เน้นย้ำนโยบายสำคัญ และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ชื่นชมหน่วยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตลอดจน เยาวชนที่ประกวดคลิปสั้น

ประชุมหน่วยขึ้น กอ.รมน.ภาค 4  สน. เน้นย้ำนโยบายสำคัญ และข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ชื่นชม…

Read More