“กมลศักดิ์” ส.ส.นราธิวาส ต้องยกเลิก รธน.มาตรา 65 เชื่อยุทธศาสตร์ชาติแก้ปัญหา 3 จชต.ไม่ได้

“กมลศักดิ์” ส.ส.นราธิวาส ต้องยกเลิก รธน.มาตรา 65 เชื่อยุทธศาสตร์ชาติแก้ปัญหา 3 จชต.ไม่ได้ …

Read More

ศอ.บต. ร่างระเบียบกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดและครอบคลุมทุกด้าน

ศอ.บต. ร่างระเบียบกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบ…

Read More

จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เตรียมพร้อมก้าวสู่จังหวัดต้นแบบระดับทอง ในปี 2571

จังหวัดพิจิตร ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เตรียมพร้อ…

Read More

พิษณุโลก โครงการทหารพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน”

พิษณุโลก โครงการทหารพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน”   เมื่อวันที่ 17…

Read More

“กมลศักดิ์” ส.ส.นราธิวาส ต้องยกเลิก รธน.มาตรา 65 เชื่อยุทธศาสตร์ชาติแก้ปัญหา 3 จชต.ไม่ได้

“กมลศักดิ์” ส.ส.นราธิวาส ต้องยกเลิก รธน.มาตรา 65 เชื่อยุทธศาสตร์ชาติแก้ปัญหา 3 จชต.ไม่ได้ …

Read More