ศอ.บต. ผลักดัน “1 ข้าราชการ รับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน” นำเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. อบรมเสริมความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาความยากจน รุ่นที่ 2

ศอ.บต. ผลักดัน “1 ข้าราชการ รับผิดชอบ 1 ครัวเรือนยากจน” นำเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. อบรมเสริมความ…

Read More

ศรีสะเกษ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 ให้กับ ร.ร.ที่ผ่านการประเมิน 74 ร.ร. (มีคลิป)

ศรีสะเกษ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระราชทานตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศ…

Read More

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงแขกเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกข้าวอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรชาว จ.พิจิตร

แม่ทัพภาคที่ 3 ลงแขกเกี่ยวข้าวปทุมธานี 1 เมล็ดพันธุ์พระราชทาน โครงการทหารพันธุ์ดี ถ่ายทอดอ…

Read More

พิษณุโลก ตร.ภ.6 จับตาสนามเลือกตั้ง อบต. “พิษณุโลก-เพชรบูรณ์” พื้นที่แข่งขันสูง ใช้ตำรวจกว่า 10,000 นาย คุมเลือกตั้ง 9 จังหวัด (มีคลิป)

พิษณุโลก ตร.ภ.6 จับตาสนามเลือกตั้ง อบต. “พิษณุโลก-เพชรบูรณ์” พื้นที่แข่งขันสูง…

Read More

ชาวบ้าน อ.รือเสาะ ปลูกกาแฟ ทางเลือกของพืชเศรษฐกิจ สร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับพื้นที่ แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

ชาวบ้าน อ.รือเสาะ ปลูกกาแฟ ทางเลือกของพืชเศรษฐกิจ สร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับพื้นที่ แก้ปัญหา…

Read More