ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.ตาก

ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ…

Read More

หนาวนี้ มาแอ่วแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กับเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ปี 2564

หนาวนี้ มาแอ่วแม่เมาะเมืองน่าอยู่ กับเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ประจำปี 2564 แบบไฮบริด ผสาน 2…

Read More

ศอ.บต. นำวิทยากรให้ความรู้ เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ศอ.บต. นำวิทยากรให้ความรู้ เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่จะไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ เมืองเมกกะ…

Read More