เปิดคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี เอ็นจีโอ ร้องให้หยุดการเดินหน้า “เมืองต้นแบบที่ 4” อ.จะนะ ชี้ชัด ศอ.บต. ทำถูกต้อง ให้ ดำเนินการ “เมืองต้นแบบ” ต่อไป

เปิดคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี เอ็นจีโอ ร้องให้หยุดการเดินหน้า “เมืองต้นแบบที่ 4” อ.…

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4 รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม จากบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด นำส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนเป็นกำลังใจในสถานการณ์ covid 19

แม่ทัพภาคที่ 4 รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม จากบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด นำส่งต่อให้เ…

Read More

พิษณุโลก มทบ.39 ใกล้ไกลเราไปถึง ขับเคลื่อนอุดมการณ์ความรักชาติ ณ บ้านพัฒนาดงน้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก มทบ.39 ใกล้ไกลเราไปถึง ขับเคลื่อนอุดมการณ์ความรักชาติ ณ บ้านพัฒนาดงน้อย อำเภอเนิน…

Read More

เลขาธิการ ศอ.บต. รับมอบข้าวสาร 300 ถุง โดย บริษัท สงวนไบโอ – เพาเวอร์ จำกัด มอบให้ชมรม ครอบครัว ศอ.บต. ส่งต่อให้ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่

เลขาธิการ ศอ.บต. รับมอบข้าวสาร 300 ถุง โดย บริษัท สงวนไบโอ – เพาเวอร์ จำกัด มอบให้ชม…

Read More