ศอ.บต. ร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบฯ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน พร้อมอำนวยพรให้ประกอบพิธีอุมเราะห์ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายอุมเราะห์ “เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนสังคม” และเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี จากผลกระทบของโควิด-19

ศอ.บต. ร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบฯ เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ 112 คน พร้อมอำนว…

Read More

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เลือก”รุ่งรัตน์”เป็นนายกฯคนใหม่ หลัง”เฮียเพ้ง”ประกาศวางมือ” 10 ปี ผมพอแล้ว”

สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เลือก”รุ่งรัตน์”เป็นนายกฯคนใหม่ ห…

Read More

นิพนธ์ เตือน จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการ ปภ. ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอย่างเนื่อง หลังภาคใต้ยังเผชิญช่วงมรสุม

นิพนธ์ เตือน จังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน สั่งการ ปภ. ผู้ว่าฯ เฝ้าระวังอ…

Read More