ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก

ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายพ…

Read More

ท่าทีนายกรัฐมนตรีที่เห็นดีเห็นงามกับการคุกคาม “แอมเนสตี้” ที่เป็นองค์กรปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยและทั่วโลก ที่เคยได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ เป็นเรื่องที่น่าห่วงและกังวลเป็นอย่างยิ่ง

ท่าทีนายกรัฐมนตรีที่เห็นดีเห็นงามกับการคุกคาม “แอมเนสตี้” ที่เป็นองค์กรปกป้องสิทธิเสรีภาพข…

Read More