จำแลง บัวสงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สรรพสามิตภาคที่ 6 พร้อมด้วยคณะ มาสวัสดีปีใหม่ ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย ( สนพท.)

จำแลง บัวสงศ์ ผู้อำนวยการส่วนการตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สรรพสามิตภาคที่ 6 พร้อมด้วยคณะ ม…

Read More

🏷ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย เป็นแบบอย่างที่ดีภายใต้มาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด🏷

🏷ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย เป็นแบบอย่างที่ดีภายใต…

Read More

*รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ บริเวณหน้าพระราชวังจันทน์ แนะเจ้าหน้าที่ป้องกันโควิด – และลดอุบัติเหตุ*

*รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ บริเวณหน้าพระราชวังจันทน์ แนะเจ้าห…

Read More