พล.ต. มานพ น่วมบัว รอง ผอ.ศปป.๓ กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565

พล.ต. มานพ น่วมบัว รอง ผอ.ศปป.๓ กอ.รมน. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้…

Read More

พิษณุโลก  จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  (มีคลิป)

พิษณุโลก  จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”   พิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม…

Read More

สตูล หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมันมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3และศรชล.จังหวัดสตูล จัดฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นในการนำเรือให้กับกำลังพลที่มีหน้าที่ควบคุมเรือและนายท้ายของหน่วยต่าง ๆ (มีคลิป)

สตูล หน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมันมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโ…

Read More

ศอ.บต. วางแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนกลไกในการแจ้งสถานการณ์ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ผ่านบัณฑิตอาสากว่า 2 พันคน ใน 5 จชต

ศอ.บต. วางแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมขับเคลื่อนกลไกในการแจ้งสถานการณ์ เฝ้าระว…

Read More