ศอ.บต. ร่วมกับ พม. หารือ วางแนวทางขับเคลื่อนโครงการดืองันฮาตี ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน จชต.

ศอ.บต. ร่วมกับ พม. หารือ วางแนวทางขับเคลื่อนโครงการดืองันฮาตี ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน จช…

Read More

นิพนธ์ นำปภ.MOU 5มหาวิทยาลัย ร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ลดความเสี่ยง ตาย เจ็บ พิการ -ผลกระทบ สร้างสังคมไทยให้ปลอดภัย จากอุบัติเหตุฯ

นิพนธ์ นำปภ.MOU 5มหาวิทยาลัย ร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ลดความเสี่ยง ตาย เจ็บ พิการ -ผลก…

Read More

ตรวจงานด้านกำลังพล ทบทวนการฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน ตามนโยบาย ผบ.นทพ

ตรวจงานด้านกำลังพล ทบทวนการฝึกตามแบบฝึกพระราชทาน ตามนโยบาย ผบ.นทพ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64 บก.…

Read More

จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ควบคู่กับการกำหนดมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

จังหวัดสงขลา วางแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ควบคู่กับ…

Read More

พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 บริจาคโลหิตสมทบธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 บริจาคโลหิตสมทบธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ถวายเป็นพร…

Read More