อบจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติคําหลวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติคําหลวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและพระบา…

Read More

นิพนธ์ จับมือ ชัยชนะลุยเมืองคอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมสั่งเร่งเยียวยา ย้ำ“สร้างที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล” แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

นิพนธ์ จับมือ ชัยชนะลุยเมืองคอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมสั่งเร่งเยียวยา ย้ำ“สร้างที่ให้…

Read More

คณะกรรมาธิการสิทธิ วุฒิสภา ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ขณะที่เลขาฯ ศอ.บต. เผย ดูแล ปชช. ทุกศาสนา อย่างเท่าเทียม 

คณะกรรมาธิการสิทธิ วุฒิสภา ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ขณะที่เลขาฯ ศอ.บต. เผย ดูแล ปชช. ทุกศาสนา อย…

Read More

พิษณุโลก ศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น บุคคลดีเด่น จังหวัดพิษณุโลก และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

พิษณุโลก ศูนย์ประสานงานสมาคมพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติ…

Read More