🏷แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี “ทุกสิ่งที่เราลงมือทำจะไม่สูญเปล่า เราทำ เราได้ เราแบ่งปัน” 🏷

🏷แม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี “ทุ…

Read More