เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางพารา โดยห่วงในเกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ หลังจากได้รับผลกระทบกับโรคใบร่วงในยางพารา

เลขาธิการ ศอ.บต. ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส เกาะติดสถานการณ์โรคใบร่วงยางพารา โดยห่วงในเกษตรกรผู้…

Read More