แสดงความยินดีและภูมิใจกับ “คุณเกรียงไกร มณวิจิตร (เกรียง)ผู้กำกับภาพยนต์สายเลือดแดนใต้จากเด็กนราธิวาส” ที่ภาพยนตร์ ‘รักนะซุปซุป’ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ภาพยนตร์ที่ได้จัดฉายให้กับคนทั่วโลกได้ชม

แสดงความยินดีและภูมิใจกับ “คุณเกรียงไกร มณวิจิตร (เกรียง)ผู้กำกับภาพยนต์สายเลือดแดนใต้จากเ…

Read More

สิงห์อมควันภาคใต้ร้องจ๊าก ร้านบุหรี่นอกปิดตัวหนี”ส่วย”ตำรวจ ต้องหันไปสูบยาเส้นเพราะบุหรี่ไทยแพงหู่ฉี่ ซองละ 100 หมดปัญหาซื้อ

สิงห์อมควันภาคใต้ร้องจ๊าก ร้านบุหรี่นอกปิดตัวหนี”ส่วย”ตำรวจ ต้องหันไปสูบยาเส้นเพราะบุหรี่ไ…

Read More

ศอ.บต.ชี้ จะนะ เป็นเมืองอุตสาหกรรม BCG – รองเจ้าคณะจังหวัด 18 ชี้ เมืองอุตสาหกรรมจะนะจะทำให้ เศรษฐกิจ จชต.รุ้งเรือง

ศอ.บต.ชี้ จะนะ เป็นเมืองอุตสาหกรรม BCG – รองเจ้าคณะจังหวัด 18 ชี้ เมืองอุตสาหกรรมจะนะจะทำใ…

Read More

สถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (12 มกราคม 2565)

สถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่อง…

Read More