จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ประจำปี 2565

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี หรือ ว…

Read More

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามโครงการพัฒนาเด็กใน​โรงเรียน​ ตชด.​

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณี…

Read More

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ในวันกองทัพไทย ประจำปี 2565  …

Read More

“พาณิชย์สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ ประจำปี 2565”

“พาณิชย์สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงปลา…

Read More