ศอ.บต.ประชุมกลไกการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ จชต. ครั้งที่ 1

ศอ.บต.ประชุมกลไกการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ จชต. ครั้งที่ 1   …

Read More

“พาณิชย์สุโขทัย ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย”

“พาณิชย์สุโขทัย ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย&#8…

Read More

พิษณุโลก พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกป่า พัฒนาแหล่งน้ำ”

พิษณุโลก พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ผบช.ภ.6 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกป่า…

Read More

🏷แม่ทัพภาค 4 พร้อมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เข้าเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บ จากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร🏷

🏷แม่ทัพภาค 4 พร้อมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4 เข้าเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บ …

Read More