ศรีสะเกษ ม.เฉลิมกาญจนาเปิดรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ม.เฉลิมกาญจนาเปิดรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยจำกัดเพียง 40 คนเท่านั้น เนื่องจากเน้นการส…

Read More

ช่วยขนย้าย กอไผ่แห้งขนาดใหญ่ที่เอนลง ซึ่งอาจจะล้มทับบ้านเรือนประชาชน และเกี่ยวทับสายไฟ (มีคลิป)

ช่วยขนย้าย กอไผ่แห้งขนาดใหญ่ที่เอนลง ซึ่งอาจจะล้มทับบ้านเรือนประชาชน และเกี่ยวทับสายไฟ เมื…

Read More

พิธียกยอดฉัตร ขึ้นสู่ยอด “พระธาตุขาวสิริกัญไชย” สำนักสงฆ์ปิตานุสรณ์ ต.แม่กาษา

พิธียกยอดฉัตร ขึ้นสู่ยอด “พระธาตุขาวสิริกัญไชย” สำนักสงฆ์ปิตานุสรณ์ ต.แม่กาษา เมื่อวันที่ …

Read More

ศรีสะเกษ รมช.เกษตรมอบเงิน 55 ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์ลัมปีสกินใน โค กระบือ ปี 2564 ปศุสัตว์จังหวัดเผยพบการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษรายแรกเมื่อวันที่ 11 ม.ค.2565 ได้พบสุกรป่วยตายผิดปกติ จำนวน 8 ตัว (มีคลิป)

ศรีสะเกษ รมช.เกษตรมอบเงิน 55 ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคระบาดสัตว์ลัมปีสกินใน โค…

Read More