ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับดูเเลการจำหน่ายเนื้อสุกรและสินค้าอุปโภคบริโภค

ลงพื้นที่ตรวจสอบ กำกับดูเเลการจำหน่ายเนื้อสุกรและสินค้าอุปโภคบริโภค   วันที่ 28 มกราค…

Read More

ศรีสะเกษ ศรีมงคล คำเคน มอบเงิน 200,000 บาทหนุนชมรมมวยสากลสมัครเล่นแข่งขันศรีสะเกษเกมส์ (มีคลิป)

ศรีสะเกษ ศรีมงคล คำเคน มอบเงิน 200,000 บาทหนุนชมรมมวยสากลสมัครเล่นแข่งขันศรีสะเกษเกมส์ &nb…

Read More

พิษณุโลก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เทศบาลตำบลพลายชุมพล

พิษณุโลก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เทศบา…

Read More