ศรีสะเกษ นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณมอบพันธุ์ผัก 10 ชนิดให้ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

ศรีสะเกษ นอ.โพธิ์ศรีสุวรรณมอบพันธุ์ผัก 10 ชนิดให้ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทา…

Read More

นิพนธ์ นั่งหัวโต๊ะ เชิญทุกฝ่ายแก้ปัญหาปัญหาที่ดิน “โคกไร่”กว่า 4,600 ไร่ ทำอย่างไรให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังมีข้อพิพาทยืดเยื้อมายาวนานร่วม 50 ปี

นิพนธ์ นั่งหัวโต๊ะ เชิญทุกฝ่ายแก้ปัญหาปัญหาที่ดิน “โคกไร่”กว่า 4,600 ไร่ ทำอย่…

Read More

นิพนธ์ กำชับ แกนนำ สมาชิกปชป.ต้องหนักแน่นและเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ชี้ “ท่ามกลางวิกฤต ย่อมมีโอกาสเสมอ”

นิพนธ์ กำชับ แกนนำ สมาชิกปชป.ต้องหนักแน่นและเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ชี้ &#8…

Read More

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ศูนย์บริการ NT สงขลา 1 ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในช่วงที่เกิดวิกฤต COVID-19

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ศูนย์บริการ NT สงขลา 1 ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอ…

Read More

ท่าอากาศยานเบตง เปิดไฟล์ทบินพานิชย์วันแรกคึกคัก ขณะที่เลขาธิการ ศอ.บต. นำนักท่องเที่ยวกว่า 80 ชีวิตเหินฟ้าชมผืนป่าอเมซอนแห่งอาเซียน Landingสู่สนามบินเบตง คาด ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่จชต. สะพัด

ท่าอากาศยานเบตง เปิดไฟล์ทบินพานิชย์วันแรกคึกคัก ขณะที่เลขาธิการ ศอ.บต. นำนักท่องเที่ยวกว่า…

Read More