💛 ผู้ว่าฯพิจิตร นำชาวพิจิตรทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสาพัฒนาพื้นที่วัดบางคลาน ด้านแม่ค้า กล่าวขอบคุณผู้ว่าฯพิจิตร หลังช่วยเปิดวิหารหลวงพ่อเงินรับนักท่องเที่ยว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่

💛 ผู้ว่าฯพิจิตร นำชาวพิจิตรทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสาพัฒนาพื้นที่วัดบ…

Read More

พิษณุโลก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ร่วมแรงร่วมใจ ซ่อมสร้างที่พักอาศัย ให้ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดสุโขทัย

พิษณุโลก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๖ ร่วมแรงร่วมใจ ซ่อมสร้างที่พักอาศัย ให้ผู้ประสบวาตภ…

Read More

#คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ หารือแม่ทัพภาคที่ 4 เตรียมขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะต่อไป หลังรอมฎอนสันติสุข เห็นผล เหตุรุนแรงลดลงอย่างมีนัย

#คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ หารือแม่ทัพภาคที่ 4 เตรียมขับเคลื่อนการพูดคุยสั…

Read More

การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ณ วันนี้ จะไม่เรียกนักข่าว นักหนังสือพิมพ์ หรือช่างภาพ นักข่าววิทยุ นักข่าวช่างภาพโทรทัศน์แต่จะเรียกรวมกันว่า “สื่อมวลชน”

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 (2022) การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ณ วันนี้ จะไม่เรียกนักข่าว นั…

Read More

“ทวี” ชงนโยบาย “5 อ.” แก้เหลื่อมล้ำ – ย้ำ “รัฐสวัสดิการ” ทางออกประเทศ

“ทวี สอดส่อง” ชี้ทางออกแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในประเทศ 4 ด้าน “รายได้ ศักดิ์ศรี พื้นที่ และ…

Read More