ศอ.บต. ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นโคจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น

ศอ.บต. ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ หารือแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นโคจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ…

Read More

ผู้ว่าเดี่ยวฯ ไพบูลย์ ณะบุตรจอม เปิดงาน ไหว้ครูลิเก ประจำปี 2565

ผู้ว่าเดี่ยวฯ ไพบูลย์ ณะบุตรจอม เปิดงาน ไหว้ครูลิเก ประจำปี 2565 วันนี้วันที่ 12 พฤษภาคม 2…

Read More