ผู้ว่าฯ เดี่ยว ไพบูลย์ เข้ากราบสักการะ ท่านเจ้าคุณพระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ)ณ วัดใหม่ปลายห้วย

ผู้ว่าฯ เดี่ยว ไพบูลย์ เข้ากราบสักการะ ท่านเจ้าคุณพระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ)ณ วั…

Read More

 “ลุงป้อม” แนะเด็กชายแดนใต้ เน้นใช้ภาษาที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำรัฐพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่

 “ลุงป้อม” แนะเด็กชายแดนใต้ เน้นใช้ภาษาที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาค…

Read More

รองแม่ทัพภาค4 ตามคืบหน้าสร้างฐานแนวพรมแดน เน้นย้ำเข้มช่องทางธรรมชาติ หลังพบเมียมมาใช้พื้นที่ลอบเข้ามาเลย์ต่อเนื่อง

รองแม่ทัพภาค4 ตามคืบหน้าสร้างฐานแนวพรมแดน เน้นย้ำเข้มช่องทางธรรมชาติ หลังพบเมียมมาใช้พื้นท…

Read More