พิษณุโลก-สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เปิดจำหน่ายผลไม้ภาคตะวันออก กว่า 6 ตัน ช่วยเกษตรกรชาวสวนผลไม้

พิษณุโลก-สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เปิดจำหน่ายผลไม้ภาคตะวันออก กว่า 6 ตัน ช่วยเกษตรกรชาวสวนผลไ…

Read More

นิพนธ์ ชง สงขลาสู่เมืองมรดกโลก หวัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมสังคมอย่างยั่งยืน

นิพนธ์ ชง สงขลาสู่เมืองมรดกโลก หวัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง อยู…

Read More

8 ปี รัฐประหาร คสช. สร้างลัทธิชาตินิยมการเมืองคนดี แยกเป็น“เรา” เป็น “เขา” ผลักให้อีกฝ่ายเป็นตรงกันข้ามที่เป็นศัตรู”

8 ปี รัฐประหาร คสช. สร้างลัทธิชาตินิยมการเมืองคนดี แยกเป็น“เรา” เป็น “เขา” ผลักให้อีกฝ่ายเ…

Read More

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมเปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและกีฬาเดิน – วิ่ง ทั้งเมืองช่วยเรื่องกีฬานราธิวาส ประจำปี 2565

รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมเปิดโครงการรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกายและกีฬาเดิน – วิ่ง …

Read More