🏃Amazean Jungle Trail By UTMB เปิดประวัติศาสตร์สู่เทรลระดับโลกอีกสนามของประเทศไทย หลังผ่านเข้าสู่ UTMB World Series เป็นสนามที่ 2 อย่างเป็นทางการ ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ชายแดนใต้

🏃Amazean Jungle Trail By UTMB เปิดประวัติศาสตร์สู่เทรลระดับโลกอีกสนามของประเทศไทย หลังผ่าน…

Read More

กายอุปกรณ์ช่วยพิการ พลิกชีวิตเด็กพิเศษ ชายแดนใต้ ศอ.บต.ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้อง มอบกายอุปกรณ์แล้วกว่า 1,000 ชิ้น

กายอุปกรณ์ช่วยพิการ พลิกชีวิตเด็กพิเศษ ชายแดนใต้ ศอ.บต.ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้อง มอบกายอุปกรณ…

Read More

👉👉จ.พิจิตร พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการดำเนินคดี

👉👉จ.พิจิตร พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การคุ้มครองช่วย…

Read More

ศอ บต สำรวจชุมชนจีนฮากกา อายุกว่า 150 ปี และอดีตฐานปฏิบัติการของโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา ในพื้นที่ อเบตง จ ยะลา เตรียมฟื้นฟู เป็น Soft Power

ยะลา – ศอ.บต. สำรวจชุมชนจีนฮากกา อายุกว่า 150 ปี และอดีตฐานปฏิบัติการของโจรจีนคอมมิว…

Read More