ปปส.ภาค 6 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มี ผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2565

ปปส.ภาค 6 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มี ผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในป้องกั…

Read More

ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ประธานกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษปลื้มปิติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ประธานกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษปลื้มปิติที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิส…

Read More

 ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกล และการแข่งขันการยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง

 ผบ.พล.ร.15 นำกำลังพลร่วมฝึกเดินทางไกล และการแข่งขันการยิงปืนพกด้วยกระสุนจริง เสริมสร้างสม…

Read More

นิพนธ์ เผย กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างถอดถอนฯเสร็จแล้ว ยัน เป็นไปตามกม.รัฐธรรมนูญ และอปท.ได้ประโยชน์มากกว่ากฎหมายจัดตั้งอปท. พร้อมรับข้อเสนอสมาคมอปท.ไว้เป็นข้อสังเกต

นิพนธ์ เผย กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างถอดถอนฯเสร็จแล้ว ยัน เป็นไปตามกม.รัฐธรรมนูญ และอปท.ได้ประ…

Read More