รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมเยียวยา ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจประชาชนที่ประสบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ที่อาศัยในพื้นที่ จ.ตรัง เป็นวันที่ 2

รองเลขาธิการ ศอ.บต. นำทีมเยียวยา ศอ.บต. ลงพื้นที่สำรวจประชาชนที่ประสบกับเหตุการณ์ความไม่สง…

Read More

นิพนธ์ เดินหน้า พิจารณา กม.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เผย 70% เวทีรับฟังความเห็นฯที่อีสาน เห็นด้วย

นิพนธ์ เดินหน้า พิจารณา กม.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เผ…

Read More

พิษณุโลก รองจเรตำรวจแห่งชาติ เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

รองจเรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบ…

Read More

พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 จัดกิจกรรม “มีแล้ว – แบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์บริการฉัดวัคซีน โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

พิษณุโลก มณฑลทหารบกที่ 39 จัดกิจกรรม “มีแล้ว – แบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวัน…

Read More

สตูล นานไปไหม ค้างเงินค่าอาหารผู้ป่วยโควิด 3 ล้านบาท 10 เดือน ชาวบ้านอาสา30 รายหยิบยืมเงินมาช่วยร้องระงม ทวงถามโยนไปมา รวมตัวทวงรพ.ควนกาหลง

สตูล นานไปไหม ค้างเงินค่าอาหารผู้ป่วยโควิด 3 ล้านบาท 10 เดือน ชาวบ้านอาสา30 รายหยิบยืมเงิน…

Read More