พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ พิษณุโลกเมืองใช้ปร…

Read More

พาณิชย์สุโขทัย ! ภูมิใจ ; รับมอบ เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พาณิชย์สุโขทัย ! ภูมิใจ ; รับมอบ เครื่องหมายกิตติมศักดิ์ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันอังคา…

Read More

พิษณุโลก อาจารย์จักษ์ ลั่น ขอคารวะหัวใจ ตชด. รุดเยี่ยมให้กำลังใจ ตชด. มอบถุงปันสุขแทนความรักและความเข้าใจ

พิษณุโลก อาจารย์จักษ์ ลั่น ขอคารวะหัวใจ ตชด. รุดเยี่ยมให้กำลังใจ ตชด. มอบถุงปันสุขแทนความร…

Read More

ศรีสะเกษ ถกเข้มรับมือน้ำท่วม เน้นย้ำเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระทบกับประชาชน

ศรีสะเกษ ถกเข้มรับมือน้ำท่วม เน้นย้ำเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เศรษฐกิจ เพื่อลดผลกระท…

Read More

PEA กระแสสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติและติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)

PEA กระแสสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติและติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าในพิธีเปิดโครงการคัดกรอง…

Read More