หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังฝังใจต่อญาติพี่น้องของหะยีสุหลงผู้เสียชีวิต

หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังฝังใจต่อญาติพี่น้องของหะยีสุหล…

Read More

พิษณุโลก ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมตรวจสารเสพติดนักเรียนโครงการโรงเรียนสีขาว

พิษณุโลก ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตร…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพบปะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมตามโครงการประสานความร่วมมือและพัฒนาผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพบปะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคมตามโครงการประสานความร่ว…

Read More

พิษณุโลก ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1ในหัวข้อ “พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากขยะ”

พิษณุโลก ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1ในหัวข้อ “พิษณุโลก เมืองใช้ประโยชน์จากข…

Read More

ติงรัฐเมิน“อุนหนุนเด็กถ้วนหน้า” สบช่องกม.เทงบบุคลากรซ้ำซ้อน

ติงรัฐเมิน“อุนหนุนเด็กถ้วนหน้า” สบช่องกม.เทงบบุคลากรซ้ำซ้อน “ทวี สอดส่อง” เผยรัฐเลือกใช้กฎ…

Read More