ศรีสะเกษ นายกส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวชูธงอยากให้ทุกสมาคมทำเพื่อส่วนรวมเหมือนนายกฯท่องเที่ยวภูเก็ตจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพื่อส่วนรวม

ศรีสะเกษ นายกส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยวชูธงอยากให้ทุกสมาคมทำเพื่อส่วนรวมเหมือนนายกฯท่องเท…

Read More

นิพนธ์ เร่งรัดสร้างกรรมสิทธิ์ให้ประชาชนฯ แจกโฉนดที่ดินจ.พัทลุง มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 115 ล้านบาท

นิพนธ์ เร่งรัดสร้างกรรมสิทธิ์ให้ประชาชนฯ แจกโฉนดที่ดินจ.พัทลุง มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 115 ล…

Read More

ศรีสะเกษ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ควง ประธาน UNPKFC ชิม ทุเรียนภูเขาไฟ เชื่อ ความอร่อยจะสร้างชื่อเสียงกระฉ่อนทั่วโลก พร้อมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในพื้นที่

ศรีสะเกษ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ควง ประธาน UNPKFC ชิม ทุเรีย…

Read More