หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เร่งรัดจ่ายเงินชดเชยอพยพราษฎรแม่เมาะ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เร่งรัดจ่ายเงินชดเชยอพยพราษฎรแม่เมาะ เมื่อเร็วๆนี้ นายท…

Read More

ปิดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก (15 มิถุนายน 2565)

ปิดพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว สำหรับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ในพื้นที่ชายแดนจังหว…

Read More

สตูล รอง ผบ.ตร. ลงสตูลดูความคืบหน้าบุคคลชาวต่างด้าวคล้าย ชาวเมียรมา 59 คน ในค่ายพักพิงชั่วคราวตชด.436

สตูล รอง ผบ.ตร. ลงสตูลดูความคืบหน้าบุคคลชาวต่างด้าวคล้าย ชาวเมียรมา 59 คน ในค่ายพักพิงชั่ว…

Read More

ศรีสะเกษ โครงการชลประทานจัดเสวนาการปรับเปลี่ยนปลูกพืชมูลค่าสูงในเขตชลประทาน เพื่อจะได้นำน้ำไปใช้ประโยชน์พื้นที่เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ศรีสะเกษ โครงการชลประทานจัดเสวนาการปรับเปลี่ยนปลูกพืชมูลค่าสูงในเขตชลประทาน เพื่อจะได้นำน้…

Read More