พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านคลอง ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)

พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านคลอง จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้รั…

Read More

ศรีสะเกษ รอง ผบก.ภ.จว.กำชับผู้ประกอบการร้านอาหารให้ปฏิบัติตามกฎหมายหลังคลายล็อค ห้ามมั่วสุม ยาเสพติด การพนัน เด็กเยาวชนไม่ให้เข้าไปใช้บริการอย่างเด็ดขาด

ศรีสะเกษ รอง ผบก.ภ.จว.กำชับผู้ประกอบการร้านอาหารให้ปฏิบัติตามกฎหมายหลังคลายล็อค ห้ามมั่วสุ…

Read More

นิพนธ์ มอบนโยบาย ทีมมหาดไทยต้องแข็งแกร่ง ถ่ายทอดองค์ความรู้รุ่นสู่รุ่น ย้ำ ภัยทางถนนปี 2570 ต้องไม่เกิน 12 คนต่อแสนประชากร

นิพนธ์ มอบนโยบาย ทีมมหาดไทยต้องแข็งแกร่ง ถ่ายทอดองค์ความรู้รุ่นสู่รุ่น ย้ำ ภัยทางถนนปี 257…

Read More

ยุคสมัยทีเปลี่ยนไป นึกถึงสมัยหนุ่ม-สาวยุคก่อน การจะจีบกันต้องใช้คำพูดและความใกล้ขิด จนเกิดความรักเรียกว่าเป็นแฟนกัน เมื่อเข้าใจต่อกัน รักต่อกัน ก้าวไปสู่การแต่งงาน

วันพฤหัสที่ 16 มิถุนายน 2565 (2022) ยุคสมัยทีเปลี่ยนไป นึกถึงสมัยหนุ่ม-สาวยุคก่อน การจะจีบ…

Read More