#สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมสัมนา “ความต้องการใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารงานและแก้ไขปัญหาในระดับประเทศ จังหวัดและท้องถิ่น” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยสถิติในยุคดิจิทัล

#สถิติจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมสัมนา “ความต้องการใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารงานและแ…

Read More

อบจ.พิษณุโลก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง

อบจ.พิษณุโลก ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุดบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านน้อยซุ้มข…

Read More

พิษณุโลก ร่วมกันบริจาคเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆนักเรียน

พิษณุโลก ร่วมกันบริจาคเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆนักเรียน วันที…

Read More

นิพนธ์ฯ หนุน บูรณาการบริหารงบฯโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

นิพนธ์ฯ หนุน บูรณาการบริหารงบฯโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ จับมือสตช. &#8…

Read More

หนีแล้ว! ผู้ต้องหาคนสำคัญ คดีปลอมเอกสาร ฮั้วประมูล จัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางฯอบจ.สงขลา

หนีแล้ว! ผู้ต้องหาคนสำคัญ คดีปลอมเอกสาร ฮั้วประมูล จัดซื้อรถซ่อมบำรุงทางฯอบจ.สงขลา วันที่ …

Read More