ผวจ.พิจิตร เปิดการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ผวจ.พิจิตร เปิดการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All ชิงถ้วยพระราชทานสม…

Read More

นพค.42 จัดให้ เที่ยวฟาร์มปลูกรักเบตง ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

นพค.42 จัดให้ เที่ยวฟาร์มปลูกรักเบตง ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 …

Read More

เปิดจุดรวมสินค้าเกษตรสทิงพระ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดอาคารรวมผลผลิตการเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าให้สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสทิงพระ

เปิดจุดรวมสินค้าเกษตรสทิงพระ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดอาคารรวมผลผลิตการเกษตร เพิ่มมูลค่…

Read More

“ลังกาสุกะโมเดล” ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้อย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน

“ลังกาสุกะ” คือ ชื่อที่เรียกขานในอดีตของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประกอบด้วย จังหวัด…

Read More

นายกสถาบันปอเนาะ 5 จชต. เข้าพบ เลขาธิการ ศอ.บต. หวังยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันปอเนาะ เน้นการศึกษาวิชาชีพคู่กับการศึกษาศาสนา

นายกสถาบันปอเนาะ 5 จชต. เข้าพบ เลขาธิการ ศอ.บต. หวังยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันปอเนาะ เน…

Read More