พิษณุโลก ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ 

พิษณุโลก ดำเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ  วันที่ 21 มิถุนายน 2565…

Read More

ศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์เชิญชมชิมทุเรียนภูเขาไฟยักษ์แห่งแรกของโลก จัดยิ่งใหญ่งานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ ประจำปี 2565

ศรีสะเกษ นายอำเภอกันทรลักษ์เชิญชมชิมทุเรียนภูเขาไฟยักษ์แห่งแรกของโลก จัดยิ่งใหญ่งานเทศกาลผ…

Read More

พิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในการเปิดการให้บริการของสถานพยาบาลค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

พิษณุโลก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณปัทมา ซื่อสัตย์ ประธานสมาคมแม…

Read More

“ทวี” นำคณะ ต้อนรับสภาชนเผ่าพื้นเมืองฯ สนับสนุนพรรคประชาชาติ ผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมือง

“ทวี” นำคณะ ต้อนรับสภาชนเผ่าพื้นเมืองฯ สนับสนุนพรรคประชาชาติ ผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.สภาชนเผ่…

Read More

คนภูเก็ตมั่นใจ กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เสริมพลังไฟให้ “ไข่มุกแห่งอันดามัน” ต้อนรับเศรษฐกิจฟื้นตัว การท่องเที่ยวคึกคัก หลังโควิด-19 คลี่คลาย

กฟผ. เดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ต เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 เพิ่มความสามารถส่งจ่…

Read More