มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน

มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัด…

Read More

สตูล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ส่งมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารใช้ไปโรงเรียน ในโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข” ตามนโยบายของกองทัพบก

สตูล กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 ส่งมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดารใ…

Read More

ชาวบ้านสุดปลื้มผู้ใหญ่ใจดียังช่วยเหลือ ยามทุกข์ร้อน คนจน เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ต่างขอบคุณ

ชาวบ้านสุดปลื้มผู้ใหญ่ใจดียังช่วยเหลือ ยามทุกข์ร้อน คนจน เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส ต่างขอ…

Read More