อบจ.พิษณุโลก ช่วยขุดลอกกำจัดวัชพืชบ่อบำบัดน้ำเสียภายในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก ช่วยขุดลอกกำจัดวัชพืชบ่อบำบัดน้ำเสียภายในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก   วันที่…

Read More

กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยร…

Read More

พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7

พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเ…

Read More

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี…

Read More