สตูล คลื่นแรงซัดเรือประมงพื้นบ้านจมตกลงทะเล เสียชีวิต 1 รายและรอด 1 รายหลัง กรมอุตุยังประกาศเตือนเฝ้าระวัง

สตูล คลื่นแรงซัดเรือประมงพื้นบ้านจมตกลงทะเล เสียชีวิต 1 รายและรอด 1 รายหลัง กรมอุตุยังประก…

Read More