“นิพนธ์” ติวเข้ม คน อปท. ‘ทิศทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่นไทย’ แนะ เร่งปรับตัวให้ทันสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง รอรายได้จากรัฐทางเดียว ไม่พอ แนะเพิ่มประสิทธิ์ภาพ สร้างระบบข้อมูล จัดเก็บรายได้ส่วนท้องถิ่น

“นิพนธ์” ติวเข้ม คน อปท. ‘ทิศทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่นไทย’ แนะ เร่งปรับตัวให้ท…

Read More

ผู้ยากไร้ จากโครงการช่วยเหลือของในหลวง เขาร้องขอความเป็นธรรม #ภัยจากแอฟกู้เงินออนไลน์

ผู้ยากไร้ จากโครงการช่วยเหลือของในหลวง เขาร้องขอความเป็นธรรม #ภัยจากแอฟกู้เงินออนไลน์ วันท…

Read More

ศรีสะเกษ วัดไพรพัฒนาเปิดสำนักเรียนบาลีพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่พระเณร 40 รูป

ศรีสะเกษ วัดไพรพัฒนาเปิดสำนักเรียนบาลีพร้อมมอบทุนการศึกษาแก่พระเณร 40 รูป เมื่อวันที่ 7 ก.…

Read More

ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบบ้านสานฝัน ปันสุข จำนวน 2 หลัง ให้กับนักเรียน ร.ร.ตะดอบวิทยา ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.

ศรีสะเกษ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบบ้านสานฝัน ปันสุข จำนวน 2 หลัง ให้กับนักเรียน ร.ร.ตะดอบว…

Read More

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “99 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 น้อมนํา สืบสาน สู่การ ปฏิบัติ” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงมีคุณูปการต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “99 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 น้อมนํา สืบ…

Read More