นิพนธ์ เปิด MONEY EXPO HATYAI 2022 ชู ส่งเสริมSMEและคนรุ่นใหม่ ให้เข้าถึงแหล่งทุน ช่วยยกระดับเศรษฐกิจภาคใต้ เผยตัวเลข 10 ปีที่ผ่านมา มียอดทำธุรกิจในพื้น ที่กว่า 1.2 แสนล้านบาท

นิพนธ์ เปิด MONEY EXPO HATYAI 2022 ชู ส่งเสริมSMEและคนรุ่นใหม่ ให้เข้าถึงแหล่งทุน ช่วยยกระ…

Read More

กฟผ. จับมือ มช. ศึกษางานวิจัยรักษ์โลกด้วยผลพลอยได้จากโรงไฟฟ้า หนุนเทรนด์ Carbon Neutrality

กฟผ. และสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามสัญญารับทุนวิจัยแ…

Read More

ศรีสะเกษ นายอำเภอพยุห์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้

ศรีสะเกษ นายอำเภอพยุห์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2…

Read More

ศรีสะเกษ ยิ่งใหญ่งานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2565

ศรีสะเกษ ยิ่งใหญ่งานเทศกาลข้าวโพดหวาน ทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะ ประจำปี 2565   เ…

Read More

“นิพนธ์” ติวเข้ม คน อปท. ‘ทิศทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่นไทย’ แนะ เร่งปรับตัวให้ทันสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง รอรายได้จากรัฐทางเดียว ไม่พอ แนะเพิ่มประสิทธิ์ภาพ สร้างระบบข้อมูล จัดเก็บรายได้ส่วนท้องถิ่น

“นิพนธ์” ติวเข้ม คน อปท. ‘ทิศทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่นไทย’ แนะ เร่งปรับตัวให้ท…

Read More